Conversation Between ffddzz68x and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán của Kiệt Sâm, chỉ cần không phải là loại bệnh nan y nghịch thiên hắn đều có thể trị lành.
    - Lạc Khố Ân, nếu như ngươi không ngại để cho ta kiểm tra thân thể của ngươi một chút thử xem!
    Kiệt Sâm có chút trịnh trọng lên tiếng nói.
    Lạc Khố Ân không khỏi sững sờ, ngay lập tức không nhịn được bật cười khẽ:
    - Kiệt Tư đại ca, ngươi đừng nói với ta ngươi kỳ thật là một linh dược sư đi, hơn nữa c̣n muốn giúp ta xem bệnh, ha ha, trước kia phụ thân giúp ta t́m vài linh dược đại sư trị liệu qua cho ta, c̣n để cho một gă linh dược đại sư ngũ giai cao cấp phối chế cho ta không ít linh dược tề, những đạ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1