Conversation Between kaw_boy and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ắt thở đă là một kỳ tích. Chúng ta chỉ mang theo tam giai trịliệu dược tề, căn bản không có khả năng chữa được.
  Hai tên hộ vệ lắc đầu.
  - Cái ǵ?
  Lạc Khố Ân trừng mắt, nghĩ tới điều ǵ liền lấy ra một b́nh linh dược tề, lo lắng nói:
  - Mau cho hắn cuống vào, nói không chừng c̣n hữu dụng.
  - Thiếu gia.
  Thấy b́nh linh dược tề trong tay Lạc Khố Ân, hộ vệ kia vội vàng khoát tay:
  - Linh Thể dược tề là Gia chủ đặc biệt mời linh dược đại sư phối chế cho ngươi, cũng không thể tùy tiện lăng phí.
  Lạc Khố Ân vừa trừng mắt, vừa nhét b́nh linh dược tề vào tay tên hộ vệ:
  - nói nhảm, cứu người là quan
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1