Conversation Between djohnmichal4 and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán thấy máu vẫn cảm thấy khinh bỉ. Đúng lúc này…
  - Ha ha, Viêm Liệt, để cho ta tới chiếu cố ngươi.
  Xa xa, Hắc Hạt Tử lướt tới từ độ cao hơn 10m, trường đao trong tay vũ động sáng lên từng đạo đạo quang mang màu vàng, toàn thân như một đạo lưu quang bổ tới Viêm Liệt.
  Viêm Liệt cũng vung cự kiếm bay vút lên từ lưng ngựa, hỏa diễm nhanh chóng bốc lên nghênh hướng Hắc Hạt Tử.
  - Bồng!
  Tiếng binh khí nặng nề giao kích vang lên, hai người đều bay ngược ra hơn mười bước.
  - Hắc Hạt Tử, ngươi đă đạt đến cảnh giới ngũ giai đỉnh phong?
  Viêm Liệt giật ḿnh nh́n độc nhăn nam tử, vẻ mặt ngưng trọng.
  Vi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1