Conversation Between Jackson and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán .
  - Đúng vậy, trong Lạc Nhạn Cốc có không ít đạo tặc, nếu không có chúng ta, thiếu niên này đi một ḿnh tuyệt đối hữu tử vô sinh.
  - Cũng là thiếu gia tâm địa quá tốt! Nếu ta, chẳng muốn quản......
  Mấy tên hộ vệ đi trước th́ thầm bàn tán.
  - Câm miệng đi, chú ư cảnh giới.
  Liệt thúc đột nhiên lên tiếng, cả đám vội vàng im bặt.
  - Cẩn thận một chút, Lạc Nhạn Cốc có không ít cường đạo, mọi người chú ư bốn phía, có dị động cần kịp thời báo cáo......
  - Đội trưởng, có ngươi đây th́ cường đạo nào dám đến?
  - Đúng vậy, chúng ta là xa đội của Mạc Lư gia tộc, nếu cường đạo nào đến quả thật muốn chế
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1