Conversation Between KatMan6 and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán h, linh lực có sự liên hệ đặc biệt khiến khí thế cộng hưởng.
  - Phi luân song phủ!
  Cuồng nhân huynh đệ bay vút đến, đại phủ kết hợp bổ tới.
  - Lên!
  Hai mắt Viêm Liệt như có hỏa diễm thiêu đốt, cự kiếm trong tay vung cao.
  - Ầm!
  Trong tiếng nổ cực lớn, nham thạch dưới chân Viêm Liệt lập tức bạo liệt, thân thể lún sâu vào ḷng đất, rên lên một tiếng.
  Cuồng nhân huynh đệ cũng rơi xuống đất, chân lui về sau mấy bước, để lại một dăy dấu chân thật sâu.
  - Véo!!
  Trong một sát na này, một đạo đao mang như cầu vồng bảy sắc vạch phá không gian, chớp mắt đă tới trước ngực Viêm Liệt.
  Viêm Liệt kinh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1