Conversation Between poncho and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán n thân bị trọng thương nên không thể không ở lại một thời gian.
    Hơn nữa, đối phương đă cứu ḿnh, bản thân thiếu nợ người ta một ân t́nh. Đối với một người cực kỳ không thích mang nợ như Kiệt Sâm mà nói, cái này không tính là một chuyện nhỏ.
    Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm cười khổ, bất quá rất nhanh hắn nghĩ đến lần thí nghiệm tối qua, trong ḷng lại kích động.
    Tối hôm qua v́ hôn mê nên hắn cũng không chứng kiến tràng cảnh kinh khủng mà ḿnh tạo ra nhưng vẫn ẩn ẩn cảm nhận được chấn động linh lực kinh thiên động địa.
    - Ngày hôm qua thất bại là do kết cấu tứ giai linh lực trong cơ thể ta c̣n chưa đủ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1