Conversation Between Harleybabe and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán h́nh thành không ngừng trùng kích nghiền nát kinh mạch trong cơ thể. Cảm giác đau đớn tới cực điểm khiến cho y phục của hắn thấm đầm đ́a mồ hôi.
    Nhưng Kiệt Sâm vẫn không buông bỏ.
    Cho tới nay, Kiệt Sâm vẫn phải dựa vào lực lượng của người khác mà sống. Ở Tháp Lâm Thành là Bỉ Tư Pháp Mỗ, Táp Cát, về sau là Vi Ân. Lúc phụ thân gặp phải cường địch, Kiệt Sâm cơ hồ không giúp đỡ được ǵ, tuy linh dược tề của hắn thường thường là mấu chốt quyết định thắng bại nhưng trong ḷng Kiệt Sâm rất không thoải mái.
    Đời trước của hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào đại lượng tùy tùng, ở kiếp này
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1