Conversation Between all ears and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán o? Viêm Liệt biến sắc, gầm lên.
  Luận thực lực, thân là ngũ giai cao cấp Tông Linh Sư, hắn căn bản không sợ Hắc Hạt Tử nhưng trong đội ngũ cũng có thiếu gia, hơn nữa hàng hóa lần này cực kỳ quan trọng nên không được phép có nửa điểm sơ xuất.
  Bất quá Viêm Liệt cũng cực kỳ nghi hoặc, trước kia Hắc Hạt Tử đạo tặc đoàn không dám ra tay với đội ngũ của Mạc Lư gia tộc, sao lần này có gan?
  - T muốn như thế nào?
  Hắc Hạt Tử cười lạnh:
  - Bỏ lại tất cả hàng hóa, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, đừng mơ rời khỏi đây.
  - Hắc Hạt Tử, ngươi muốn chết.
  Nghe xong yêu cầu của Hắc Hạt Tử, Viêm
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1