Conversation Between mbrown and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán kia nhặt túy quả lên, chốc lát đă xong.
  Lăo giả kia không ngừng nói lời cảm tạ nhưng cặp mày ra vẻ sầu lo.
  Dân chúng như lăo chịu chút thiệt tḥi cũng không sao, xong chuyện chỉ muốn đi nhanh, không muốn đắc tội đám thành vệ quân.
  - Thiếu gia, chúng ta nên lên đường rồi.
  Đúng lúc này, một đại hán cao tới thước tám, râu ria xồm xoàm, mái tóc lởm chởm bước ra.
  - Liệt thúc, không nên gấp nha, cháu quay lại ngay.
  Thiếu niên cười h́ h́ mà nói.
  - Lăo bá, nếu sau này đám thành vệ quân làm khó dễ ngươi th́ cứ tới Thiên Hồng thành t́m ta, ta là Lạc Khố Ân của Mạc Lư gia tộc trong Thiên Hồng th
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1