Conversation Between Lasermax and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán nào cũng không chịu dung hợp thêm, hơn nữa dưới sự áp bách bắt đầu cuồng bạo.
  Luồng tứ giai linh lực dưới sự áp bách cực lớn đúng là muốn tán loạn ra.
  Chỉ có kết cấu linh lực trong cơ thể Ngũ giai Tông Linh Sư mới h́nh thành được linh mang, kết cấu tứ giai thiên linh lực căn bản chưa đủ ổn định, dưới áp lực lớn chắc chắn sụp đổ.
  - Không tốt......
  Kiệt Sâm cả kinh, ánh mắt thoáng vẻ khiếp sợ.
  - Bành......
  Lại một tiếng nổ vang, toàn thân Kiệt Sâm rung mạnh, máu tươi cuồng phun, kinh mạch cơ thể không ngừng vỡ nát, ngũ tạng lục phủ cũng cơ hồ muốn nghiền nát.
  Hai luồng lực lượng trong
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1