Conversation Between airishere and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán quốc là nơi Huyết Uyên tinh sản sinh, chắc sẽ t́m được ở vài tiệm dược liệu, nhưng khiến hắn không ngờ là qua mấy thành thị, dạo hết mấy tiệm dược liệu nhưng mấy lăo bản thậm chí chưa nghe nói về Huyết Uyên tinh là ǵ, đừng nói là có nó.
    Nếu không phải Kiệt Sâm đem Huyết Uyên tinh miêu tả rất sống động, thậm chí c̣n nói ra một bộ phận đặc thù th́ đám lăo bản c̣n cho rằng hắn nói lung tung, thật khiến hắn kinh ngạc.
    Kiệt Sâm biết, xuất hiện t́nh huống này chỉ có một khả năng là vào thời đại này, công hiệu Huyết Uyên tinh c̣n chưa có người khám phá ra nên mọi người chưa biết. Nếu không có thể
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1