Conversation Between aeryck and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tm kế ton dịch vụ thnh lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế ton n xe dừng lại ở một khoảng đất trống c cỏ mọc lưa thưa, trn mặt đất rải rc c vật liệu gỗ mục, chứng tỏ trước đy đ từng c người hạ trại.
    - Hắc, tiểu tử ny thật đng l cn sống, bất qu thương thế như vậy cn muốn xuống ngựa, c thể đi sao? Ha ha......
    Kiệt Sm vừa mới rm xe vn ln đ nghe một đại hn đang dắt ngựa khng xa lu bu rồi cười một trng lớn khiến khng t người nhn vo.
    - Uy, ta ni huynh đệ, c phải ngươi đi bụng rồi? Ngươi đừng xuống, coi chừng ng, lt nữa chng ta ăn cơm sẽ bảo người đưa đến cho.
    Lạc Khố n đang xem bọn hộ vệ hạ trại thấy động tc của Kiệt Sm
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1