Conversation Between hagedorn45 and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán thời gian, thời gian không đủ......
    Lôi Nặc cực kỳ cảm khái, tuy hiện giờ ông là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư nhưng thứ mà bọn họ đối mặt chính là Đạo Tư gia tộc, một trong tứ đại thế gia Khai La đế quốc. Chưa nói ai khác, chỉ riêng Áo Cổ Tư Đô là bát giai trung cấp Đế Linh Sư, với thực lực hiện giờ của Lôi Nặc, ở tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh rất mạnh nhưng căn bản c̣n chưa đủ.
    Trước khi tới ước hẹn mười năm, Lôi Nặc cần ít nhất đạt tới bát giai trung cấp Đế Linh Sư mới có thể không đến nỗi thua quá thảm.
    Từ giờ tới ước hẹn mười năm chỉ c̣n lại có chín năm, tuy từ thất giai cao cấp Hoàng Linh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1