Conversation Between piratebloodsteve and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ợng linh dược tề, thực lực đại tăng th́ những gia tộc này bắt đầu khẩn trương.
    Tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh, tụt lại phía sau sẽ bị đánh. Những người khác có được linh dược tề, thực lực không ngừng tăng lên, nếu gia tộc của ngươi tŕ trệ, vậy chỉ có kết cục thải loại.
    Kết quả là, một đoàn Linh Dược Sư đều gia nhập trong hiệp hội.
    Thậm chí c̣n có một số gia tộc ở các tiểu thành tŕ thấy Hiệp hội Linh Dược Sư đă thành lập phân hội mà thành tŕ của ḿnh ở xa c̣n phái người đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, thỉnh cầu Khang Tư gia tộc tới thàn lập phân hội, phí tổn sẽ tự lo.
    Chuyện như vậy nằm ngoài dự liệu
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1