Conversation Between feva and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán o bất luận linh sư nào dưới cấp bậc tôn linh sư lục giai cao cấp sau khi uống vào lập tức tăng lên một cấp, hơn nữa xác suất thành công là trăm phần trăm, không hề có bất kỳ tác dụng phụ…
    Kiệt Sâm lại mở miệng lần nữa.
    Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy vẻ b́nh tĩnh, đối với hắn mà nói linh tôn dược tề lục giai thượng phẩm tuy được xem là thứ tốt nhưng đă không c̣n cách nào đánh động tới hắn.
    Nhưng so sánh với vẻ b́nh tĩnh của Kiệt Sâm, đám người bên dưới chấn động ngây người.
    - Cái ǵ? Có thể làm cho linh sư cấp bậc dưới tôn linh sư lục giai cao cấp uống vào sẽ lập tức tăng lên một cấp, vậy…cái n
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1