Conversation Between glandy423 and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán t, quả thực hoàn toàn vượt qua dược hiệu vốn có của Linh Tôn dược tề.
  - Kiệt Tư chủ nhân, ta...... ta.........
  Đúng lúc này, Địch Á Tư cũng lắp bắp lên tiếng.
  Hắn nức nở:
  - Kiệt Tư chủ nhân, ta...... ta tấn cấp lục giai cao cấp Tôn Linh Sư rồi......
  Địch Á Tư hạnh phúc cơ hồ muốn khóc!
  Từ lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư bỗng chốc tấn cấp đến lục giai cao cấp Tôn Linh Sư, từ lúc nào, tấn cấp trở nên đơn giản như vậy? Ngẫm lại những năm này, hắn một mực không ngừng tu luyện nhưng không thể nào đột phá đến lục giai trung cấp, hôm nay thoáng cái thăng lên hai cấp, cảm xúc mănh liệt khiến
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1