Conversation Between rich2u and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán Phỉ Thành, tuy coi là có địa vị nhưng sau khi đi vào Hỗn Loạn Chi Thành, đối mặt với các tộc trưởng đại gia tộc vẫn có chút tự ti.
    Có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết chút tự ti này nhưng kiếp trước Kiệt Sâm đă khai thác kỹ thuật lưu linh dược học nên nhạy cảm cảm thấy.
    Nhưng giờ th́ sao......
    Ba người hiện giờ đă không c̣n chút tự ti này trong tâm khảm, đều toát ra tinh thần ngoan cường.
    Linh Tôn dược tề chẳng những tăng thực lực của ba người Thái Sâm, đồng dạng cũng cải biến tinh thần của bọn họ, để bọn họ có được chút khí thếcường giả. Th́ ra là thế sao...... Kiệt Sâm thầm nghĩ. Lúc
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1