Conversation Between polstar and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán truy cứu sự lỗ măng của ngươi, bằng không mà nói, cũng đừng trách Viêm Liệt ta không khách khí.
  Liệt thúc b́nh tĩnh lên tiếng, tuy trong ḷng phẫn nộ nhưng lần này trong đội xe có cả thiếu gia và hàng hóa nên không được phép lỗ măng.
  - Tránh đường? Ha ha.
  Nam tử cười lên ha hả:
  - Viêm Liệt, ta kính ngươi cũng là nhân vật một phương, nào ngờ không hiểu quy củ, các huynh đệ đi ra một chuyến không dễ dàng, lăo đại như ta cũng không thể để họ đói bụng quay về.
  Sắc mặt Liệt thúc có chút biến ảo, không biết suy nghĩ điều ǵ, hồi lâu nói:
  - Tốt, đă như vậy th́ ta có một vạn linh tệ, coi như đư
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1