Conversation Between gthong and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán út phản ứng, liếc nhau rồi mở ḿnh Linh Tôn dược tề của ḿnh, dốc thẳng vào miệng.
  - Ừng ực......
  Ba thanh âm lớn nhỏ không đều vang lên trong đại sảnh khiến những người khác không khỏi nuốt nước bọt.
  - Nếu như hiện tại phục dụng là ḿnh th́ tốt biết mấy......
  Trong ḷng mọi người đều tưởng tượng.
  Mùi thuốc đậm đặc tràn ngập, trong đó không ngừng lưu chuyển một ư chí tinh thần cường hăn.
  - Đây là......
  Mọi người vô cùng nghi hoặc, đúng lúc này - Ầm ầm......
  - Ầm ầm! Ầm ầm!
  Ba luồng lực lượng và ư chí cường đại từ thân thể Thái Sâm, Địch Á Tư, Bỉ Lợi đồng thời toát ra, một lực lượng
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1