Conversation Between RoadZombie and medialux

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tm kế ton dịch vụ thnh lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế ton yết, lực lượng kỳ lạ mu đen trong cơ thể Kiệt Sm cũng bắt đầu lưu động.
  Từ lc Kiệt Sm tấn cấp tứ giai ćp th́p Thin Linh Sư th hắn bắt đầu pht hiện thấy lực lượng cổ qui ny tựa hồ c lin hệ no đ với Linh Thần Quyết. Mỗi lần Kiệt Sm vận chuyển Linh Thần Quyết th lực lượng ny sẽ c tăng trưởng rất nhỏ, đồng thời Linh Thần Quyết tựa hồ cũng c một lực khống chế với n.
  Cứ như vậy tu luyện, Kiệt Sm đ nắm giữ b quyết khống chế lực lượng ny.
  Dưới sự nỗ lực khng ngừng của Kiệt Sm, lực lượng mu đen v linh lực tứ giai cao cấp đ được hắn ko ra ha vo kinh mạch.
  - H!
  Ki
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1